Zásobník na cement ZC - 125.1
Zásobník na cement ZC - 125.1 Tlač
Napísal užívateľ Lukáš Hirko   
Štvrtok, 05 Marec 2009 23:26

Zásobník ZC - 125.1 je určený na krátkodobé skladovanie nedbalého cementu a popolčeka. Je stabilný, kotvený v betónových základoch. Skladá sa zo zvarenca nádoby a podstavca. K nádobe je priskrutkovaný vstupný rebrík, zábradlie a hadicový filter. Na streche zásobníka je umiestnený vstupný otvor a pretlaková klapka. V dolnej časti kužeľa je namontované čerenie cementu a guľový uzáver. Plniace potrubie uzatvára kĺbová spojka. Na zvláštnu objednávku možno zásobníky vybaviť kapacitným meraním.

 

 

Hlavné technické údaje

? Maximálna hmotnosť náplne pri mernej hmotnosti 1.2 kg.dm-3 > 125 t

? Užitočný objem zásobníka > 104 m3

? Maximálna teplota skladovaného materiálu > 60 °C

? Počet prevzdušňovacích žľabov > 12

? Veľkosť filtračnej plochy filtra > 11 m2

? Výška nosnej konštrukcie > 5 640 mm

? Výška zásobníka bez filtra > 14 318 mm

? Celková výška zásobníka > 15 190 mm

? Veľkosť vstupného otvoru > KR 700 mm

? Osová vzdialenosť stĺpov nosnej konštrukcie > 5000 x 5000 mm

? Vnútorný priemer zásobníka > KR 4 411 mm

? Prípojka na plniacom potrubí > kĺbová spojka PN 10, DN 80

? Vyprazdňovací výkon > 50 t.h-1 

? Napäťová sústava > 3PEN, 50 Hz, 380 V

? Menovitý príkon > 0.22 kVA

? Menovitý prúd > 0.42 A

? Celková hmotnosť zásobníka > 9 500 kg

? Výkon pri menovitom tlaku > 600 m3.h-1 

? Menovitý tlak > 0.03 MPa

 

Aktualizované ( Štvrtok, 05 Marec 2009 23:35 )