Zásobník na cement ZC - 32/60 Print
Written by Lukáš Hirko   
Thursday, 05 March 2009 23:26

Zásobník ZC - 32/60 je určený na krátkodobé skladovanie nedbalého cementu a popolčeka. Je stabilný, kotvený v betónových základoch. Skladá sa zo zvarenca nádoby a podstavca. K nádobe je priskrutkovaný vstupný rebrík, zábradlie a hadicový filter. Na streche zásobníka je umiestnený vstupný otvor a pretlaková klapka. V dolnej časti kužeľa je namontované čerenie cementu a guľový uzáver. Plniace potrubie uzatvára kĺbová spojka. Na zvláštnu objednávku možno zásobníky vybaviť kapacitným meraním.

 

 

Hlavné technické údaje

? Maximálna hmotnosť náplne pri mernej hmotnosti 1.2 kg.dm-3 > 32 t

? Užitočný objem zásobníka > 27 m3

? Maximálna teplota skladovaného materiálu > 60 °C

? Počet prevzdušňovacích trysiek > 6

? Veľkosť filtračnej plochy filtra > 11 m2

? Výška nosnej konštrukcie > 4 000 mm

? Celková výška zásobníka > 9 415 mm

? Veľkosť vstupného otvoru > KR 700 mm

? Osová vzdialenosť stĺpov nosnej konštrukcie > 2 050 x 2 050 mm

? Vonkajší priemer zásobníka > KR 2 900 mm

? Prípojka na plniacom potrubí > kĺbová spojka PN 10, DN 80

? Vyprazdňovací výkon > 50 t.h-1

? Výkon pri menovitom tlaku > 5 m3.h-1

? Menovitý tlak > 0.6 MPa

 

Last Updated on Thursday, 05 March 2009 23:33